Φωτογράφιση πριν το γάμο

Μια φωτογράφιση πριν το γάμο βοηθά το ζευγάρι και το φωτογράφο να γνωριστούν καλύτερα. Είναι διασκεδαστική για όλους αλλά το πιο βασικό είναι ότι ξεκινά να χτίζει μια σχέση μεταξύ τους.